Opis proizvoda

Visina garderobni ormari s pretincima:

 • 1800 mm
 • dubina 500 mm
 • širina pretinca 300-400 mm
 • 4-5 vrata po visini
 • 1-3 vrata po širini
 • svaki pretinac s ključem

Opcije:

 • pretinci  400×450 mm: 4×1, 4×2, 4×3 vrata,
 • pretinci 400×350 mm: 5×1, 5×2, 5×3 vrata
 • pretinci  300×450 mm: 4×1, 4×2, 4×3 vrata
 • pretinci  300×350 mm: 5×1, 5×2, 5×3 vrata
 • izvedba s nogicama ili bez
 • mogućnost drugih boja i kombinacija boja (okvir-vrata)