Opis proizvoda

Pokretni regali na kotačima i šinama mogu također imati različitu namjenu kao i fiksni regali s policama – najčešće ih koristimo u knjižnicama i arhivima. Šine se mogu ugraditi u pod ili montirati na postojeći pod, a šine sakriti oblaganjem pomoću iverice ili kosih limova. Na ugrađene šine postavljaju se podvozja koja nose regale. Za regale manjih dimenzija, do 3 metra visine i 6 metara duljine, dovoljno je ručno pokretanje na lančani pogon. Za regale većih dimenzija potreban je električno upravljani pogon.

Zatraži upit

Prilog: skica uštede prostora primjenom pokretnih regala, u odnosu na fiksne regale:

  • a) na manjem prostoru (cca 60%) smjestimo istu količinu materijala i dobijemo dodatno slobodni prostor.

  • b) na istom prostoru dobijemo veći kapacitet skladištenja ili arhiviranja materijala (cca 70% više)