Usluge

Upitnik za regale
Upitnik za regale Upitnik za regale

Upitnik za regale

Upitnik za regale

Kako bismo vam izradili ponudu koja odgovara vašim potrebama, molimo da nam definirate podatke prema Upitniku:

Uputstva za montažu
Uputstva za montažu regala PDF Uputstva za montažu regala PDF

Uputstva za montažu regala PDF

Uputstva za montažu regala PDF

Dolje su navedena uputstva za montažu regala u PDF formatu.

Servis regala / polica
Servis regala Servis regala

Servis regala

Servis regala

Godišnja obveza kontrole skladišne opreme prema EN 15635

Skladišna oprema/Regali su sredstva za rad. Oni podliježu pravilima zaštite na radu a kontrolu trebaju provoditi stručne osobe. Sve to su obuhvaćali i stariji propisi a nova europska norma EN 15635 ih ponovno utvrđuje. EN 15635 kao i pravila zaštite na radu traže redovitu inspekciju regalnih konstrukcija od strane stručne osobe.

Servis regalaU europskim zemljama ovlaštene inspektore osposobljavaju sami proizvođači skladišne opreme ili njihova strukovna udruženja, te dobivaju svjedodžbu i službenu iskaznicu. Stručan znači da kontrolor poznaje zakone, odredbe i pravilnike stručnih udruženja i evropske nacrte normi koji vrijede za regale, npr. EN 15512, EN 15620, EN 15629 i dr. Pored toga je potreban poseban Know-how o konkretnoj skladišnoj opremi/regalima.

Nosivost regala

U doba digitalizacije kompjuterski programi rade izračun strukture profesionalne skladišne opreme radi optimalnog iskorištenja skladišnog prostora. Jedno od efikasnijih načina za uštedu materijala je smanjenje debljine lima u regalu, tj. tanki limovi se optimalno profiliraju. Stoga i vrlo mala oštećenja mogu smanjiti nosivost regala. Nestabilni regalni sistemi predstavljaju izvanrednu opasnost za ljude, strojeve kao i za uskladištenu robu. Jer oštećeni regali se ne ruše odmah neposredno. Češće dolazi do kolapsa nakon perioda od nekoliko sati ili dana i u obliku lančane reakcije.

Odgovornost za radnu sigurnost

Prema Pravilniku o sigurnosti na radu poslodavac snosi odgovornost za sigurnost svoje skladišne opreme. Regali se moraju najmanje svakih 12 mjeseci pregledati od stručne osobe. Sada je to jedinstvena evropska inspekcijska obveza.

Odgovornost obvezuje poslodavca

Poslodavac je obvezan sistematski i redovito nadgledati kompletnu skladišnu opremu, tj. električno ili ručno pokretane kao i statične regale. Ako od strane proizvođača regala zbog konstrukcije ili uvjeta korištenja nisu zahtijevane pooštrene inspekcije, treba se pridržavati pravila u EN 15635:

 • Trenutno javljanje ako se opaze oštećenja odgovornima za sigurnost
 • Redovite inspekcije
 • Sastavljanje pismenog izvještaja s obvezom održavanja
 • Najmanje svakih 12 mjeseci inspekcija od strane stručne osobe
 • Istraga o uzrocima pri ponovljenom slučaju oštećenja
 • Uvođenje postupka kontrole oštećenja


Regalni sistemi koji podliježu provjeri (statični ili pokretni):

 • Regali s policama
 • Paletni regali
 • Konzolni regali
 • Provozni jednostrani i dvostrani Drive-In regali
 • Gravitacioni (protočni) FIFO regali
 • Višekatne konstrukcije

Servis regala / policaDoprinos sigurnosti i ekonomičnosti skladišne opreme/Regala

Inspekcija se provodi u prostoru u radu. Regalni inspektor obavlja kontrolu vizualno i provjerava između ostalog da li dijelovi regala i opterećenje odgovara propisima.

Za kvalificiranu inspekciju je neophodno potrebno da inspektor ima pristup statičkom proračunu, kao i nacrt regala u prvoj montaži. Inspekcija se provodi sistematski prema zadanom standardiziranom inspekcijskom zapisniku. Zaključno se rezultati pismeno utvrđuju.

Kroz pravovremeno prepoznavanje oštećenja mogu se spriječiti mnoge nesreće s teškim posljedicama kao i smanjiti troškovi popravaka na najmanju mjeru. Kako analiza oštećenja često ne otkriva uzroke, mogu se uvesti preventivne mjere. Primjeri u drugim evropskim zemljama, npr. V. Britaniji i Nizozemskoj, gdje se takve inspekcije provode više godina, pokazuju da se time povećava sigurnost i istovremeno smanjuju troškovi popravaka.

Zapisnik o kontroli utvrđuje uočena oštećenja, a korisnik je time obvezan izvršiti popravak. Ukoliko ga ne izvrši u što je moguće kraćem vremenu, preuzima na sebe rizik pune odgovornosti za posljedice. Na pregledanu konstrukciju postavlja se naljepnica s datumom slijedeće kontrole. Zapisnik o inspekciji ima broj postavljene inspekcijske naljepnice i šifru inspektora.