Zatražite ponudu

Tražite regale?

Mi imamo rješenje za Vas - od izrade projekta do predaje regala u upotrebu.

Zatražite ponudu

Lagani regali

Pokretni regali na kotačima i šinama mogu također imati različitu namjenu kao i fiksni regali s policama – najčešće ih koristimo u knjižnicama i arhivima. Šine se mogu ugraditi u pod ili montirati na postojeći pod, a šine sakriti oblaganjem pomoću iverice ili kosih limova. Otvori

Paletni regali

Paletni regali mogu biti konstrukcije visine do 20 m i za nosivost police do 4500 kg. Stranice regala spojene su vijcima i mogu u jednom polju nositi do 25 tona. Nosači paleta se proizvode u više duljina i vrsta profila i mogu se pomicati po visini bez spajanja vijcima.Otvori

Usluge

Skladišna oprema/Regali su sredstva za rad. Oni podliježu pravilima zaštite na radu a kontrolu trebaju provoditi stručne osobe. EN 15635 kao i pravila zaštite na radu traže redovitu inspekciju regalnih konstrukcija od strane stručne osobe.

Otvori

Regali

Neki od naših klienata

Zadnje novosti